Home 

THTTOPOFMIND
 
 

          เมนูหลัก
 

          ที่ปรึกษาธุรกิจ
คุณtest
โทร. 099-111-1111
อีเมล์ info@test.tht.in

          พื้นที่สำหรับสมาชิก
Username

Password


forget password
Member Registration
 
 
 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 0 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
59 คน
591 คน
59123 คน
เริ่มเมื่อ 2008-07-07
จริงใจ โปร่งใส เข้าใจสมาชิกยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โลกธุรกิจอิสระ สหัสวรรษใหม่ ไร้พรหมแดน 


          Top of mind
โดย คุณ พิมพ์ชยา วัฒนกุลโยธิน ซึ่งมากด้วยความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่าย
ยาวนานกว่า 10 ปี และหุ้นส่วนสำคัญที่มีประสบการณ์มายาวนาน ในด้านการผลิตและนำเข้าสินค้าเพื่อสุขภาพชื่อดังหลายชนิด ทำให้คุณสามารถมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Top of Mind ได้ 100 %ภายใต้การผลิตและการนำเข้าสินค้าเพื่อสุขภาพกับหุ้นส่วนบริษัทที่สำคัญของเรา ที่มีประสบการณ์ภายใต้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวโดยมี โรงงาน ผลิตอาหารเสริม และสินค้าในแนวเพื่อสุขภาพโดยตรงเสมือนสินค้าที่เคยทำตลาดมา ก่อนหน้านี้เช่น Blackmore,   Blink ฯลฯ ภายใต้ มาตรฐาน GMP ธุรกิจเครือข่ายคุณภาพ ท๊อป ออฟ มายด์ มีนโยบายที่จะสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดอย่างแพร่หลายสำหรับผู้บริโภคอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดสินค้าเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศควบคู่ ไปกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ที่ไหนก็ทำได้และยังพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับพลังขับเคลื่อนของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในอนาคตด้วย

               โลกยุคปัจจุบันไม้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วพร้อม ๆ กันในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และระบบข้อมูลข่าวสาร หรือที่เรียกว่า “โลกยุคอิสระไร้พรหมแดน” Global Network มีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็ว ฉับไว กว้างไกล มีอิสระ วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไป  การค้าการขายการดำเนินธุรกิจมีช่องทางเกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้มีการแข่งขันพัฒนากันสูงขึ้น
ทั้งในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และองค์ความรู้ต่าง ๆ  ผู้นำของทุกองค์กรหรือทุกหน่วยงาน จะต้องมีการปรับตัวและพัฒนา เพื่อนำพาองค์สู่ความเป็นเลิศสำฤทธิ์ผลทางธุรกิจบนเวทีการค้าโลก
       
        ธุรกิจการค้าในช่องทางทางการตลาดของธุรกิจขายตรงแบบหลายระดับชั้น (Multi Level Marketing) เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีเจริญเติบโตมีพัฒนาการที่ดีมาก  ได้รับการตอบรับจากผู้คนเป็นอย่างมาก  ปัจจุบันมีผู้คนมากมายทั่วโลก  ที่ใช้ธุรกิจขายตรงเป็นอาชีพในการการดำรงชีพ  และสร้างความมั่นคงและมั่งคั่ง  สร้างชื่อเสียง เกียรติยศ ให้กับตนเองหรือครอบครัวมีเป็นจำนวนมากขึ้นทุกวัน  และมีการขยายผลทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
ท๊อป ออฟ มายด์  ได้เข้าใจถึงพัฒนาการของธุรกิจขายตรงเป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นธุรกิจในรูปแบบของระบบสมาชิกบอกต่อหรือที่เรียกว่า Network Marketing เป็นธุรกิจที่สวยงามมีเสน่ห์สร้างความความรักสามัคคี สร้างความอบอุ่น  มีการพัฒนาที่หลากหลาย  เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันสมาชิกคือเจ้าของธุรกิจ เปรียบเสมือนหุ้นส่วนของบริษัทฯ ใช้เป็นอาชีพได้อย่างแท้จริง 
       
       คณะผู้บริหาร  มีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่  ในการที่จะพัฒนาองค์กร ท๊อป ออฟ มายด์ ให้ก้าวสู่ความเป็นองค์กรแนวหน้าในระดับสากล  และให้มีความมั่นคงยาวนานมีเรื่องราวเล่าขานรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่น  โดยมุ่งเน้นในการสร้างเครื่อข่ายที่แข่งแกร่ง  ด้วยสรรรพคุณของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าซึ่งถือว่าเป็นรากของธุรกิจ  ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า  มีคุณภาพ  สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยผ่านการคิดค้นคว้าจากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านกระบวนการผลิตด้วยวิทยาการขั้นสูง  ป้อนสู่ตามความต้องการของตลาด  เพื่อให้สมาชิกสร้างรายได้กันต่อเนื่อง  เพื่อการดูแลตนเองตลอดถึงสถาบันครอบครัว   และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในการสร้างฐานทางการตลาด  โดยมุ่งเน้นในกระบวนการสร้างคน สร้างผู้นำ  สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  ในการ ”พัฒนาคนจากสมาชิกให้เป็นผู้นำของผู้นำ” ให้เป็นบุคลากรทางการตลาดที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ  มีวินัยทางการตลาด  มีรูปแบบมีวิธีการ มีภาษา มีขนมธรรมเนียมประเพณี  มีกระบวนการทางการตลาดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เปรียบเสมือนการตอกเสาเข็มหรือการหยั่งลึกของรากแก้วทางธุรกิจ  เป็นการสร้างความมั่นคงขององค์กรโดยรวม  ทำให้สมาชิกสามารถสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด จากคะแนนหรือ PV  ที่เวิลด์ไวด์ทั่วโลก ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่  ด้วยเรามีพันธะสัญญาในการทำงานร่วมกันที่ว่า “STEP TOGETHER WE WILL WIN” ก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อม ๆ กัน  และส่วนหนึ่งเรานำไปช่วยเหลือสังคมทางด้านการศึกษาตามโอกาส  และดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย
          วันนี้  ให้ความมั่นใจกับท่านว่า ท่านได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เข้าร่วมขยายธุรกิจขายตรงกับ ท๊อป ออฟ มายด์ หลายท่านเคยมีประสบการณ์ทางธุรกิจ อาจมีหลายท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมาก่อน  ท่านเชื่อหรือไม่ว่า  บุคคลที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก  ต่างก็เคยยืนอยู่ตรงจุดที่ท่านเคยคิดหรือตัดสินใจมาก่อนแล้วทั้งสิ้น  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  เขาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ตัดสินใจอย่างไม่รอช้า  ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท  สร้างกำลังใจให้กับตนเองและคิดเชิงบวกกับธุรกิจตลอดเวลา  เติมความปรารถนาอย่างแรงกล้า ส่งผลให้เขาประสบผลสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว  และท่านก็คืออีกหนึ่งแบบอย่างที่สามารถทำได้ด้วยตัวของท่านเองอย่างภาคภูมิใจ  ขอเพียงคิดว่าทำได้ ตั้งใจ  มุ่งมั่น ด้วยใจจริง  มีเป้าหมายชัดเจน และลงมือทำทันที ต่อเนื่องสม่ำเสมอ  ความสำเร็จย่อมบำเรอแด่ท่านอย่างแน่นอน  เราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกัน 

 

©2008 Thttopofmind.tht.in  For Webmaster  Web Help